Dolj County

proiecte Mindchangers

introduceți titlul proiectului

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

PROIECTE MINDCHANGERS​

Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior, înfiinţată în 1947 și situată în primele 10 universităţi din România. Ca parte integrantă a comunităţii academice europene și internaționale, împărtăşește valorile culturale, morale, ştiinţifice şi educaţionale ale acesteia, pune accent pe excelenţă, interdisciplinaritate şi vizibilitate internaţională și susţine participarea în reţele internaţionale de cercetare. De asemenea, manifestă o atitudine de responsabilitate publică cu privire la calitatea educaţiei şi a serviciilor furnizate comunităţii.

Address: A.I. Cuza Street, 200585 – Craiova, Romania

E-mail: mtilea2000@yahoo.com

Website: https://www.ucv.ro

Social:

Dolj County MINDCHANGERS PROJECTS COMING SOON